Quik Wok – Niu Rou Mian (by mmmyoso)

Quik Wok - Niu Rou Mian (by mmmyoso)

Quik Wok – Niu Rou Mian (by mmmyoso)
#food, #chinese food, #noodle, #soup